Thứ Sáu, 9 tháng 3, 2012

Album ảnh Nhạc sĩ La Thăng và gia đình

Vợ chồng nhạc sĩ La Thăng năm 1951


Vợ chồng nhạc sĩ La Thăng và 2 nhà thơ: Trần Thị Kim Phượng
nhà thơ Thu Hà và con gái Minh Thanh


NHạc sĩ La Thăng và con trai La Thương
tại Nhạc viện Traikốpxky ở NgaKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

lăng mộ đá toyota thanh hóa