Thứ Sáu, 9 tháng 3, 2012

Album ảnh Nhạc sĩ La Thăng

Nhạc sĩ La Thăng và Hội nhạc sĩ Việt Nam thành lập năm 1957
Nhạc sĩ La Thăng và các nhạc sĩ bạn hữu


Nhạc sĩ La Thăng và nhạc sĩ Hồ BắcNhạc sĩ La Thăng và nhạc sĩ Huy ThụcVợ chồng nhạc sĩ La Thăng và nhà thơ Lý Văn Thắng, nhạc sĩ Hồ Bắc 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

lăng mộ đá toyota thanh hóa