Thứ Sáu, 9 tháng 3, 2012

Các giải thưởng của Nhạc sĩ La Thăng

Huy chương vì sự nghiệp âm nhạc- 2003

Huy chương vì sự nghiệp văn hóa quần chúng 1994


Huy hiệu Thợ mỏ vẻ vang ngành than-2001


Huy chương Vì thế hệ trẻ của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh- 1997 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

lăng mộ đá toyota thanh hóa