Thứ Sáu, 2 tháng 3, 2012

Chứng nhận Hội nhạc sĩ Việt Nam 50 năm tuổi Hội

Nhạc sĩ La Thăng nhận giấy chứng nhận 50 năm tuổi hội của Hội nhạc sĩ Việt Nam

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

lăng mộ đá toyota thanh hóa