Thứ Sáu, 9 tháng 3, 2012

Nhạc sĩ La Thăng và các buổi họp báo

Các nhạc sĩ, nhà thơ, bạn bè dự buổi nói chuyện của
nhạc sĩ La Thăng tại Viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam


Các nhạc sĩ Doãn Nho, Huy Thục, Vĩnh Cát...
dự buổi biểu diễn Khí nhạc của nhạc sĩ La Thăng 


Hội nhạc sĩ Hà Nội với các tác phẩm Khí nhạc của nhạc sĩ La Thăng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

lăng mộ đá toyota thanh hóa