Thứ Ba, 13 tháng 3, 2012

Ảnh Nhạc sĩ La Thăng

Nhạc sĩ La Thăng đi sáng tác về Đà Lạt 


Nhạc sĩ La Thăng đi sáng tác ở Huế 


Vợ chồng nhạc sĩ La Thăng và con gái Minh Thanh
 tốt nghiệp Tiến sĩ tại Sydney (Australia) Vợ chồng nhạc sĩ La Thăng và các bạn bè nhà thơ - nhạc sĩ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

lăng mộ đá toyota thanh hóa