Thứ Năm, 8 tháng 3, 2012

Ý kiến của một số nhạc sĩ tên tuổi về sáng tác âm nhạc của La Thăng

Nhạc sĩ La Thăng

1.Các nhạc sĩ Trần Quý, Hoàng Dương, Vĩnh Cát, sau khi nghe báo cáo về Hoạt động và các tác phẩm Âm nhạc tiêu biểu của La Thăng tại Viện Âm nhạc (tháng 5/2005) đã thừa nhận nhiều mặt tốt trong các sáng tác của La Thăng.
   -Nhạc sĩ- NSND Trần Quý đã nói: “Các sáng tác Âm nhạc của La Thăng đều thể hiện tính kế thừa và phát triển vốn Âm nhạc truyền thống rõ nét trong các ca khúc, trong Khí nhạc, và đặc biệt trong các tác phẩm Khí nhạc Dân tộc. Một số tác phẩm Khí nhạc của anh như: Hòa tấu kèn Bốp và Dàn hòa nhạc dân tộc, Đàn Nguyệt, Đàn Nhị, với Dàn nhạc dân tộc vẫn thường được Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam biểu diễn trong những năm của thập kỷ 70.
   -Nhạc sĩ Hoàng Dương đã đánh giá: “La Thăng đã viết khá nhiều cả về Thanh nhạc và Khí nhạc. Riêng về Khí nhạc vẫn thể hiện rõ chủ đề tư tưởng và bút pháp của La Thăng như vậy là vừa mức, không “phá phách” nhưng vẫn có tính sáng tạo, phát triển vốn Âm nhạc Dân tộc.
2.Nhạc sĩ Doãn Nho thì nói rằng: “Bây giờ mới biết có thêm La Thăng- Nhạc khí” (Phát biểu sau khi nghe buổi báo cáo về các tác phẩm khí nhạc của La Thăng ở Câu Lạc Bộ Hội Âm nhạc Hà Nội 04/2005)”.
3.Trong cuốn “Âm nhạc Việt Nam, thành tựu và phát triển” của Viện Âm nhạc Việt Nam có hơn 10 trang (177, 235, 272, 388, 353, 417, 420, 421, 422, 423, 767…) đã ghi nhận, nêu nhiều tác phẩm của La Thăng và đánh giá tốt về những đóng góp của tác giả trong lĩnh vực sáng tác ca khúc cũng như hợp xướng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

lăng mộ đá toyota thanh hóa