Thứ Ba, 28 tháng 2, 2012

Cô gái hái chè

La Thăng sáng tác năm 1957 - Nghệ sĩ Hồng LiênKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

lăng mộ đá toyota thanh hóa